Träna på XYZ inför Högskoleprovet

Här på Högskoleprovet.nu kan du träna på XYZ-uppgifter. Uppgifterna består av matematiska problem och kan med fördel övas på innan provet. Totalt finns det 192 XYZ-uppgifter i vår databas. Registrera dig för att börja träna.

Vad består en XYZ-uppgift av?

XYZ-delen är Högskoleprovets mest matematiska delprov. Delprovet består av matematiska problem som ofta består av enklare ekvationer, grafer eller matematiska texter. Här gäller det att vara duktig på matematik och en snabb huvudräkning är också till fördel. Varje Högskoleprov har 24 XYZ-uppgifter. Nedanför visar vi en exempeluppgift tagen från ett gammalt prov.

Exempeluppgift:


Vilket av svarsförslagen är en punkt som ligger mellan de båda linjerna y = x+3 och y = x-3?
  • A. (0, 0)
  • B. (4, 0)
  • C. (0, -4)
  • D. (4, -4)

Rätt svar är A.

Träna XYZ-uppgifter, hur då?

Att träna på Högskoleprovet XYZ-del är enkelt. Den består till stor del av gymnasiets matematik och därför kan du öva på uppgifter i dina gymnasieböcker. Förutom böckerna är det även bra att öva på uppgifter från gamla Högskoleprov. Då får du en bra uppfattning om hur XYZ-uppgifterna är formulerade. I vår övningsportal har vi hundratals XYZ-uppgifter du kan öva på. Det finns även många lösningsförslag, guider och tips. Det är bara att sätta igång att träna!