header-frame

Introduktion LÄS

Delprov LÄS testar din förmåga att förstå innehållet i texter på svenska. Texterna är ca en A4-sida långa och av varierande ämnen, språk och format. Uppgifterna testar din förståelse för texten som helhet men i vissa fall även mer detaljerade fakta i texten.

Förberedelser inför delprov LÄS

Det absolut viktigaste för att göra bra ifrån sig på LÄS är att läsa mycket för att bygga upp en snabbhet i läsningen och ett bra ordförråd. Texterna på Högskoleprovet är av varierande ämnen och därför är det viktigt att variera vilken typ av texter man läser. Ofta handlar texterna om ämnen man inte är insatt i men har du en vana av att sätta dig in i nya ämnen går det enklare att förstå innebörden av texten.

Gör gamla LÄS-uppgifter

Det absolut bästa sättet för att förbereda sig inför delprov LÄS är att göra uppgifter från gamla prov. Texterna i uppgifterna är oftast av likartad stil och genom att träna på att läsa den typen av texter blir du snabbt expert på att hitta det viktiga i texten.

I vår övningsportal HPSkolan har vi samlat hundratals gamla LÄS-uppgifter från tidigare högskoleprov som du enkelt tränar på i våra övningslägen med facit och automatisk rättning.

Utöver LÄS-uppgifterna finns det även tusentals andra uppgifter där samtliga matematikuppgifter har utförliga förklaringar och uträkningar. Övningsportalen har hjälpt tusentals provskrivare nå ett högre resultat.

Läs mer om HPSkolan

Allmänt

För att strukturera sina studier inför delprov LÄS kan det vara en bra idé att skapa ett schema för vilka texter du ska läsa och sätta upp ett mål för hur många du ska läsa per vecka. Välj gärna ut texter från olika ämnen för att variera ditt schema – vanliga ämnen på provet är medicin, juridik, litteratur och biologi. Det är också en bra idé att variera mellan tidningsartiklar, forskning och facklitteratur.

Läser du två texter per dag jämnt fördelat mellan de olika ämnena hinner du läsa 15 artiklar per ämne under en månad. Bäst resultat får du dock med kontinuerlig läsning under en längre tid genom att göra läsandet till en vana.

Medan du läser kan du skriva upp eventuella ord du inte förstår och undersök innebörden – det hjälper dig även i delprov ORD. En annan taktik för att se till att förstå innebörden av texterna man läser är att skriva en kort sammanfattning av texten efteråt. Då tvingar du dig själv att fokusera under läsningen.

Strategier under delprov LÄS

Fastna inte

Tidspressen är en av de största utmaningarna med delprov LÄS. Försök därför att behålla lugnet under provet och fastna inte i texterna på grund av något du inte förstår. Ofta behandlar texterna nischade ämnen som du kanske inte är insatt i men texterna ska alltid ge dig möjligheten att förstå innebörden utan tidigare kunskap.

Fakta eller förståelse

De flesta frågor på delprov LÄS kan delas upp i frågor som rör rena fakta i texten och frågor som testar din förståelse av texten som helhet. Om du identifierar en faktafråga vet du direkt att du måste söka i texten för att hitta svaret. Då kan det hjälpa att markera vissa nyckelord och fakta i texten medan du läser. Om du identifierar en förståelsefråga måste du tänka på texten som helhet och inte fokusera på individuella påståenden i texten.

Lättast först

Genom att titta igenom texterna som ingår i delprovet först och välja de som ser lättast ut först kan du spara tid och fokus till de svårare texterna.

Uteslut svarsalternativ

När du tittar igenom svarsalternativen för första gången är det bra att stryka över alternativen som är tydligt felaktiga direkt så slipper du leta efter alla svarsalternativ i texten.

footer-frame