Var anmäler jag mig till högskoleprovet 2019?

Anmälan till högskoleprovet sköts av Universitets- och högskolerådet (UHR). Att anmäla sig efter deadline är helt omöjligt och det är därför viktigt att
du har koll på vilka datum det är som gäller. Nästa prov som skrivs är hösten 2019. Det äger rum sön 20 oktober och har en anmälningsperiod från den 15 augusti
till den 2 september. Högskoleprovet våren 2020 skrivs lördagen den 4 april och har en anmälningsperiod mellan 15 januari och 3 februari. Om du vill gå direkt till anmälan följer du länken nedan.

UHR:s webbplats för anmälan

Information om högskoleprovet

Högskoleprovet skrivs två gånger om året. En gång på hösten och en gång på våren. Provdagen har alltid varit på en lördag, men från och med provet hösten 2018
skrivs höstens prov på en söndag istället. Högskoleprovet får skrivas av vem som helst. Det finns inget krav på ålder eller svenskt medborgarskap. Provet ges dock bara i en
svensk version. Därför har man såklart fördel om man behärskar det svenska språket på en bra nivå.

På provtillfället behöver man legitimera sig med en giltig legitimation. Följande handlingar är giltiga som legitimation för högskoleprovet:

  • Svenskt pass
  • Svenskt körkort
  • Svenskt nationellt id-kort
  • Svenskt sis-märkt id-kort
  • Id-kort utfärdat av en statlig mydighet tex Skatteverket

Förutom handlingarna ovan går det även att legitimera sig med ett nationellt id-kort utfärdat av ett EU/ESS-land. Detta gäller framförallt personer utan svenskt personnummer. Om Högskoleprovet genomförs i Norge, Danmark, Island eller Finnland kan medborgare i dessa länder andvända sitt körkort som legitimerande handling.

Datum högskoleprovet 2019

Det är viktigt att komma ihåg vilka datum högskoleprovet skrivs samt under vilken priod det är möjligt att anmäla sig till provet. Därför har vi i listan nedan skrivit
datum för provdag och anmälan för alla framtida prov där datum har sats.

  • 2019 – Höst, provdag: 20 oktober, anmälan: 15 augusti – 2 september
  • 2020 – Vår, provdag: 4 april, anmälan: 15 januari – 3 februari
  • 2020 – Höst, provdag: 18 oktober, anmälan: 14 augusti – 1 september

Vad kostar högskoleprovet?

Högskoleprovet kostar 450kr. Du anmäler dig via webben och kan där betala genom PlusGiro, Visa och Mastercard. Notera att betalningen måste vara genomförd senast under den sista anmälningsdagen. Under den sista anmälningsdagen går det endast att betala med Visa och Mastercard. När betalningen är gjord kommer det ett mail med en bekräftelse på anmälan. Om du gör betalningen via PlusGiro kommer mailet efter 1-2 dagar.

Tänk på att din anmälan till högskoleprovet är personlig. Det betyder att du inte kan överföra anmälan till någon annan. Du får inte heller tillbaka anmälningsavgiften om
de inte kan deltaga på provet eller ångrar din anmälan. Det är inte heller möjligt att flytta fram din anmälan till senare prov. UHR motiverar detta med att det tillkommer kostnader för dem direkt efter att en anmälan har skett. Detta i form av materialkostnader för prov och provskrivningslokaler samt personalkostnader för provledare och assistenter som universiteten och högskolorna bokar in. Om du har några problem med anmälan bör du ta kontakt med det universitet eller den högskola där du försökt anmäla dig.

Byte av provort

Det kan vara möjligt att byta provort om anmälningstiden inte gått ut. Då tar du kontakt med universitet/högskola på den provort där du vill skriva och frågar om det är möjligt att du byter dit. Om anmälningstiden redan gått ut blir du tvungen att betala en ny anmälningsavgift i samband med byte av provort. Du måste även i detta fall ta kontakt med provanordnare på den provort du vill flytta till. Om det är brist på plats på den provorten kan du bli nekad att skriva provet där. Därför är det viktigt att välja rätt provort från början.

Kallelse till högskoleprovet

Kallelsen till högskoleprovet kommer ca en vecka innan provet via epost. Där får du information om tider och vart provet kommer skrivas. Får du ingen kallelse är det viktigt att du direkt tar kontakt med det universitet eller den högskola där du anmält dig. Tänk på att du kan få skriva provet på en annan provort om för få personer anmält sig till att skriva på orten du tänkt skriva på. Du blir alltid placerad på närmastliggande ort om detta skulle ske.