header-frame

Introduktion NOG

NOG är ett av de kvantitativa delproven och testar ditt logiska tänkande. Uppgifterna är utformade så att du får ett problem följt av två påståenden. Din uppgift är att ta reda på om de individuella påståendena är nog för att lösa problemet eller om man behöver kombinera påståendena.

Exempeluppgifter från gamla högskoleprov

Tre alarm ringer med olika tidsintervall. Ett av dem ringer var tredje timme. Klockan 18:00 ringer de tre alarmen samtidigt. Vid vilken tidpunkt ringer de tre alarmen samtidigt nästa gång?

(1) Ett av alarmen ringer varje halvtimme.

(2) Ett av alarmen har 2,5 timmar mellan ringningarna.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

  • 1. i (1) men ej i (2)
  • 2. i (2) men ej i (1)
  • 3. i (1) tillsammans med (2)
  • 4. i (1) och (2) var för sig
  • 5. ej genom de båda påståendena

Förberedelser

På delprov NOG gäller det generellt att ha bra baskunskaper i matematik motsvarande kurs 1b på gymnasiet. Nedan har vi sammanfattat några av områdena som kan vara bra att fokusera på inför Högskoleprovet.

Träna på gamla NOG-uppgifter

Ett av de bästa sätten för att förbereda sig inför delprov NOG är att träna på uppgifter från gamla högskoleprov. Det hjälper dig att bygga upp en vana kring hur uppgifterna och svarsalternativen är utformade.

I vår övningsportal HPSkolan har vi samlat hundratals gamla NOG-uppgifter från tidigare högskoleprov som du enkelt tränar på i våra övningslägen med facit och automatisk rättning.

Utöver NOG-uppgifterna finns det även tusentals andra uppgifter där samtliga matematikuppgifter har utförliga förklaringar och uträkningar. Övningsportalen har hjälpt tusentals provskrivare nå ett högre resultat.

Läs mer om HPSkolan

Ekvationer

Att ställa upp ekvationer är mycket viktigt för NOG. Ett exempel: Martin har x stycken tröjor och fyra gånger så många byxor. Om vi benämner antalet byxor Martin har som y är y = 3x.

Procent

För att räkna ut en procentandel delar du andelen med helheten. Ett exempel: om en av fyra cyklar är blå betyder det att ¼ cyklar är blå vilket motsvarar 25%. Förändringar i procent är också bra att kunna. Ett exempel: om priset på en liter mjölk höjs från 10 kronor till 15 kronor blir förändringen 15/10 alltså 1.5 vilket motsvarar en prisökning på 50%.

Olikheter

Det mest grundläggande du behöver veta om olikheter är vad de olika tecknena betyder.

$x = y$ x är lika med y.

$x \neq y$ x inte är lika med y.

$x \gt y$ x är större än y.

$x \lt y$ x är mindre än y.

$x \ge y$ x är större eller lika med y.

$x \le y$ x är mindre eller lika med y.

Det kan även förekomma ekvationer med olikhetstecken och då gäller samma regler som för ekvationer med likhetstecken. Exempel: om x + 10 > 20 betyder det att x > 10.

Geometri

Lär dig formlerna för att beräkna volym, area, omkrets och radie för figurer som cirklar, rektanglar, trianglar, parallellogram, kuber, klot och cylindrar.

En annan viktig del är reglerna för vinklar, t.ex.

  • Vinkelsumman i en triangel är alltid 180 grader
  • Vinkelsumman i en fyrhörning är alltid 360 grader
  • Pythagoras sats

Linjära funktioner

En rät linje kan uttryckas som en matematisk funktion på formen där är linjens lutning och är y-värdet där linjen korsar y-axeln.

Om vi har två räta linjer och så skär de varandra där . I en NOG uppgift kan du till exempel behöva ta reda på om informationen du fått i uppgiften räcker för att ta reda på linjens lutning (k-värdet) eller var linjen skär y-axeln (m-värdet).

Medelvärde och median

För att beräkna medelvärdet summerar du alla individuella värden och dividerar på det totala antalet värden. Har du till exempel följande värden:

$ 4 8 6 6 $

Räknar du ut medelvärdet på följande vis:

$ \frac{4+8+6+6}{4} = \frac{24}{4} = 6$

Medianen beräknas genom att ställa upp värdena i storleksordning och välja värdet i mitten. Om det är ett jämnt antal värden beräknar man medelvärdet av de två värdena i mitten.

footer-frame