header-frame

Introduktion MEK

Delprov MEK – meningskomplettering – handlar om att kunna sätta in rätt ord i ett sammanhang. Frågorna är utformade som en text med en eller flera luckor där svarsalternativen ska passa in. Detta delprov har 20 uppgifter som du ska lösa på 16 minuter.

Förberedelser

Dessa förberedelser kan du använda för att i god tid innan provet träna upp din förmåga att lösa MEK-uppgifter. Om du vill ha fler tips är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig till ett bättre provresultat!

Träna på gamla MEK-uppgifter

Ett av de bästa sätten att förbereda sig inför delprov MEK är att göra gamla uppgifter. Att träna enligt exakt samma upplägg som kommer på det riktiga provet gör att du bygger upp en vana och kan fokusera till 100% på att hitta rätt ord.

I vår övningsportal HPSkolan har vi samlat hundratals gamla MEK-uppgifter från tidigare högskoleprov som du enkelt tränar på i våra övningslägen med facit och automatisk rättning.

Utöver MEK-uppgifterna finns det även tusentals andra uppgifter där samtliga matematikuppgifter har utförliga förklaringar och uträkningar. Övningsportalen har hjälpt tusentals provskrivare nå ett högre resultat.

Läs mer om HPSkolan

Allmänt

För att förbereda sig inför MEK är det precis som för de andra verbala delproven viktigt att läsa mycket och bygga upp sitt ordförråd. Detta gör du bäst genom att läsa texter inom varierande ämnen och i varierande format som t.ex. tidningsartiklar, forskningsartiklar och skönlitteratur. För att förbättra ordförrådet är det bra att skriva ned ord du inte förstår medan du läser och träna in dem i efterhand. Om du har läst mycket kan man ofta lösa en uppgift genom att välja det svarsalternativ som låter bäst utan att ha full förståelse för vad ordet innebär.

Strategier

Läs noga

Det viktigaste för att få ett bra resultat på MEK är att läsa igenom meningen som svarsalternativen ska sättas in i noga. Ofta kan man få en känsla för vilket ord som passar in bara genom att läsa igenom meningen en gång. När du sedan tittar på svarsalternativen hittar du förhoppningsvis ordet du tänkte på när du läste igenom meningen för första gången.

Ordförståelse eller läsförståelse

Vissa uppgifter på delprov MEK kräver att du vet exakt vad ordet betyder för att kunna lösa uppgiften. Här hänger det bara på att du antingen känner till ordet eller kan utesluta alla felaktiga alternativ snabbt. Det finns dock frågor där det räcker att du förstår innebörden av meningen utan att nödvändigtvis ha förståelse för de individuella orden. Här har du en chans att välja det ordet som passar in bäst i meningen genom att titta på meningens innebörd i sin helhet.

Uteslut svarsalternativ

Ofta finns det ett eller flera svarsalternativ som kan uteslutas relativt fort. Se till att kryssa över de svarsalternativ som du känner inte alls passar in i meningen och testa att sätta in de svarsalternativ som är kvar i meningen för att hitta det som passar bäst.

Exempeluppgift

Fråga:

Spåtrumman var ett heligt instrument i den __ samiska religionen. Endast nåjden kunde använda ceremonitrumman för att med hjälp av trumljudet __ och i detta tillstånd företa resor till andra världar eller andra trakter i vår värld.

Svarsalternativ:

  • samtida – se in i framtiden
  • profana – nå evig frid
  • förkristna – komma i extas
  • offentliga – finna ny kunskap

Lösning:

I denna fråga har vi ett främmande ord – nåjden – som man inte ska haka upp sig på. Det går att förstå meningens innebörd utan att veta exakt vad nåjden betyder. Nu undersöker vi om det går att utesluta några svarsalternativ.

Det första ordet i alternativ ett är samtida vilket betyder nuvarande. Meningen pratar om den samiska religionen i dåtid (spåtrumman var ett heligt instrument) vilket gör att vi kan utesluta det alternativet.

Om vi tittar på det första ordet i alternativ två – profana – skulle det betyda att UHR som skapar provet kallar samisk religion för profan (hädisk eller vanvördig) vilket vi kan utesluta direkt. Högskoleprovet innehåller inga påståenden som kan uppfattas som politiskt inkorrekta.

I alternativ tre har vi förkristna vilket betyder före kristendomen vilket stämmer med meningens tempus (spåtrumman var). Det andra ordet i alternativ tre – extas – verkar stämma in på ett tillstånd där man kan “företa resor till andra världar eller trakter i vår värld”. Här har vi hittat rätt svarsalternativ.

Rätt svar: Alternativ 3

footer-frame