Träna på MEK inför Högskoleprovet

Här på Högskoleprovet.nu kan du träna på MEK-uppgifter. Uppgifterna består av meningskomplettering och kan med fördel övas på innan provet. Totalt finns det 160 MEK-uppgifter i vår databas. Registrera dig för att börja träna.

Hur ser en MEK-uppgift ut?

En MEK-uppgift består utav meningskomplettering. På Högskoleprovet innehåller uppgifterna oftast några rader med text där det saknas en eller två ord. I svarsalternativen finns det sedan olika typer av ord att komplettera meningen med. Till stor del handlar även MEK-delen om att ha god läsförståelse och ett stort ordförråd. För att förtydliga visar vi en uppgift nedan.

Exempeluppgift:


Till Måkläppen söker sig framför allt gråsälen för att ____ päls och föda sina ungar. Jan-Åke har i tjugotalet år bevakat sälarna i reservatet och följt ____ utveckling.
  • A. släppa – beslagets
  • B. ömsa – beståndets
  • C. byta – besättningens
  • D. skinna – beteendets

Rätt svar är B.

Hur kan man bli bättre på MEK?

När det kommer till MEK och meningskomplettering handlar det framförallt om att göra tidigare provs uppgifter. Då får du en bra förståelse för hur uppgifterna ser ut och hur du ska tänka för att lösa dem. I vår övningsportal har vi samlat hundratals MEK-uppgifter. Träna på dem så kommer du bli expert på MEK-delen. Förutom att göra uppgifter från gamla prov är det även som med ORD- och LÄS-uppgifterna bra att läsa regelbundet. Då ökar man automatiskt sitt ordförråd som är kritiskt vid meningskomplettering.