Träna på DTK inför Högskoleprovet

Här på Högskoleprovet.nu kan du träna på DTK-uppgifter. Uppgifterna består av diagram, kartor och tabeller och kan med fördel övas på innan provet. Totalt finns det 192 DTK-uppgifter i vår databas. Registrera dig för att börja träna.

Hur ser en DTK-uppgift ut?

DTK-delen på Högskoleprovet består av diagram, kartor och tabeller. Det brukar alltid vara 2-5 uppgifter per diagram, karta eller tabell. För att klara av uppgiften handlar det om att lära sig förstå innebörden av statistik och kartor snabbt. Högskoleprovet är mycket tidspressat och därför gäller det att ha övat på detta i föväg. Nedanför visar vi en exempeluppgift från DTK-delen.

Exempeluppgift:


Hur stor andel av trafikminuterna från mobiltelefoner 2011 utgjordesav samtal till fast telefon?
  • A. En femtedel
  • B. En fjärdedel
  • C. En tredjedel
  • D. Två femtedelar

Rätt svar är B.

Hur övar man på DTK-delen?

För att bli duktig på diagram, kartor och tabeller gäller det att räkna sådana uppgifter som involverar dessa element. I vår övningsportal finns det hundratals sådana frågor att öva på. Där går vi även igenom hur du ska tänka för att ta dig an denna typ av uppgift. När man väl lärt sig hur DTK-uppgifterna är utformade brukar det vara en av de lättare delproven. Det är bara att sätta igång med att träna på DTK-uppgifter.