header-frame

Introduktion ELF

Delprov ELF prövar din förmåga att läsa och förstå engelsk text. Delprovet består av 20 frågor och du har ca två minuter på dig att lösa varje uppgift. ELF påminner mycket om delprov LÄS men är mer varierande sett till längden på texterna och hur uppgifterna är utformade.

Förberedelser

Att öva inför ELF kräver precis som för LÄS att man läser en hel del. Det är en av de mest tidskrävande delarna att träna på men med mål och rutiner går det att bygga upp sin läsförståelse sakta men säkert.

För att få en bredd på sitt läsande inför ELF är det bra att variera de texter man läser. Både formatet och innehållet. Till exempel kan du variera mellan att läsa tidningsartiklar, forskning och skönlitteratur. Det hjälper dig både med den faktiska förståelsen för texterna du läser men även för att bygga upp ditt ordförråd.

Gamla ELF-uppgifter

Ett av de bästa sätten att bli bättre på högskoleprovets ELF-del är genom att göra gamla elf-uppgifter. Då får du öva på texter som efterliknar exakt det som kommer på Högskoleprovet. I vår övningsportal HPSkolan finns det 100-tals gamla ELF-uppgifter med både facit och automatisk rättning.

Utöver ELF-uppgifterna finns det även tusentals andra uppgifter där tillexempel alla matteuppgifter har utförliga förklaringar och uträkningar. Övningsportalen har hjälp tusentals provskrivare nå ett högre resultat. Studera.nu tillgängliggör tyvärr bara gamla ELF-uppgifter i en veckas tid.

Läs mer om HPSkolan

Fler tips

Ett tips om du vet med dig att ELF är en av dina svagheter är att läsa nyheterna på engelska och ställa om datorn eller telefonen till engelska. På det sättet får du in läsandet i din vardag istället för att aktivt behöva sätta dig ned och läsa varje dag.

För en mer strukturerad strategi kan du sätta upp en lässchema med ett mål för hur många texter eller böcker du ska läsa under en tidsperiod. Välj gärna ut texter från olika tidskrifter eller genrer för att bredda till läsande och maximera dina chanser för ett bra resultat på provet.

Stategier

Fastna inte

Under ELF är det precis som i delprov LÄS viktigt att inte fastna i texterna. Är det något du inte förstår i texten så är det oftast bättre att markera det och läsa vidare istället för att läsa om meningen gång på gång. Ofta kan man förstå textens innebörd genom att titta på helheten.

Lättast först

Genom att titta igenom texterna som ingår i delprovet först och välja de som ser lättast ut först förlorar du inte de poängen om du skulle fastna på en av de längre texterna. I ELF rekommenderar vi att börja med meningskompletteringen då man oftast kan beta av den snabbt innan man sätter sig in i de mer tidskrävande texterna i lugn och ro.

footer-frame