Träna på ELF inför Högskoleprovet

Här på Högskoleprovet.nu kan du träna på ELF-uppgifter. Uppgifterna består av engelsk läsförståelse och kan med fördel övas på innan provet. Totalt finns det 160 ELF-uppgifter i vår databas. Registrera dig för att börja träna.

Hur ser en ELF-uppgift ut?

Uppgifterna på ELF-delen liknar LÄS-uppgifterna. I grunden handlar den om läsförståelse. Du får läsa en text på engelska och sedan svara på frågor om den. Här nedan visar vi en typisk elf-uppgift.

Exempeluppgift:


Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study. The researchers found that a group’s collective intelligence is affected not by individual intelligence but by social sensitivity and the ability to make inferences – skills women are more likely to possess than men.
  • A. Women in general are more intelligent than men.
  • B. Successful groups require intelligent men.
  • C. Women seem to appreciate group work better than men.
  • D. Intelligent groups consist of people with mixed abilities.

Rätt svar är D.

Hur blir du bättre på ELF?

För att bli bätte på ELF-uppgifterna på Högskoleprovet gäller det att träna engelsk läsförståelse. Enklaste sättet att öva är genom att läsa många engelska böcker. Tyvärr är det en långsiktig strategi och ofta hinner man inte göra det innan provet. Därför har vi gjort egna elf-uppgifter och digitaliserat uppgifter från tidigare prov. Dessa kan du enkelt öva på och på så sätt förbereda dig.