header-frame

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Högskoleprovet.nu lider ekonomisk skada kommer att polisanmälas.

Priser

Alla priser är inklusive moms i svenska kronor (SEK).

Ångerrätt

Ditt köp av ett uppgraderat konto till Högskoleprovet.nu utgör ett köp av en tjänst enligt distansavtalslagen. För din del innebär detta att du har rätt att frånträda köpet (så kallad ångerrätt) inom 14 dagar från att du tecknat kontot (så kallad ångerfrist)

Vänligen observera att du samtycker till att Högskoleprovet.nu kommer aktiveras om du loggar in på Högskoleprovet.nu och börjar göra övningar när kontot är uppgraderat. Om du börjar använda Högskoleprovet.nu förfaller din ångerrätt och du har då inte längre rätt att ångra ditt köp, detta även om den ovan nämnda ångerfristen inte löpt ut.

Ångrar du dig inom ångerfristen kommer vi återbetala dig så snart vi kan, dock senast 14 dagar från den dag vi mottog ditt meddelande om att du önskat frånträda avtalet.

Tjänsten

Tjänsten du betalar för ger dig tillgång till 8 tidigare högskoleprov och 6200 högskoleprovsfrågor. Det ingår även rättning av de 8 högskoleproven. Majoriteten av ORD-frågorna har både förklaring och synonymer. Många utav mattefrågorna har även utförliga lösningsförlag. Tjänsten förbättras kontinuerligt och alla förbättringar ingår i ditt uppgraderade konto.

Högskoleprovet.nu har rätt att avsluta ditt abonemang om vi misstänker att kontot används av mer än en person eller om användandet sker på ett sätt som är skadligt för tjänsten.

Garantier

Vi lämnar inga garantier på att sidan ska finnas tillgänglig eller fungera problemfritt vid alla tidpunker. Vi reserverar oss även för tryckfel som kan förkomma bland frågor och övriga sidor. Vi gör dock allt vi kan för att erbjuda en så bra upplevelse som möjligt av tjänsten.

Personuppgifter och Sekretess

För att kunna använda HPSkolan av Högskoleprovet.nu måste du registrera dig som medlem. Vid registrering måste kunden ange namn och e-postadress. De här personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Enligt GDPR har du även rätt till att när som helst be oss ta bort all data i form av statistik eller användaruppgifter vi har i vårt system. Vi utför detta omedelbart. Enligt GDPR har du även möjligheten att be oss skicka dig all information vi sparat i vårt system.

footer-frame