Träna på ORD inför Högskoleprovet

Här på Högskoleprovet.nu kan du träna på ORD-uppgifter. Uppgifterna består av ordkunskap och kan med fördel övas på innan provet. Totalt finns det 5133 ORD-uppgifter i vår databas. Registrera dig för att börja träna.

Bli expert med vårt ORD program!

För att bli så bra som möjligt på ord-delen av Högskoleprovet behöver man öva mycket. Vi har i vårt ORD-program samlat tusentals ord att träna på. Programmet är optimerat för att du så snabbt som möjligt ska lägga orden på minnet. Vi använder oss utav smarta algoritmer som räknar ut vilka ord du behöver träna mer på och vilka du redan kan. Här nedan visar vi exempel på några frågor från ord-delen.

spannmål
  • rotsaker
  • baljväxter
  • husmanskost
  • sädeskorn
  • mjölkprodukter
Nästa ord
För att göra fler frågor behöver du registrera dig i vår övningsportal. Där har vi samlat tusentals svåra ord. Registrera

Hur är ORD-programmet uppbyggt?

För att lära sig Sveriges svåraste ord så snabbt som möjligt har vi kommit fram till att man bör träna in ungefär 50 ord åt gången. Därför är de 8000 orden vi har i vår databas uppdelade i block om 50. När du klarat ett block med 50 ord kan du gå vidare till nästa block. I snitt innehåller Högskoleprovet ungefär 14-15 ord från vår ordlista. Därför är det ett mycket effektivt sätt att öka sitt resultat.