header-frame

Introduktion till ORD-delen

Klicka här om du vill göra våra gratis ORD test i vår interaktiva provsimulator

Delprov ORD utgör 20 av Högskoleprovets 160 uppgifter och prövar din förmåga att förstå ord och begrepp. Varje uppgift inleds med ett ord eller uttryck i fet stil följt av fem svarsförslag. Din uppgift är att välja vilket av de fem svarsförslagen som bäst motsvarar innebörden i det givna ordet eller uttrycket. ORD-delen handlar om att spara många svåra ord i minnet. Sen gäller det att plocka fram dem när det väl är dags.

Nedan följer en exempeluppgift från Högskoleprovet VT 2017.

kurage

  • respekt
  • ärlighet
  • disciplin
  • tapperhet
  • stolthet

I detta fall är rätt svar tapperhet

Längst ner på den här sidan har vi skapat 10 ord test med ord från gamla högskoleprov. Det är perfekt för dig som vill komma igång med din ord-träning. Att bli riktigt bra på högskoleprovets ord-del kräver mycket övning. Vi på Högskoleprovet.nu har utvecklat en övningsportal som heter HPSkolan där kan man bland annat träna på svåra ord. I övningsportalen finns över 6000 av Sveriges svåraste ord med kompletterande exempelmeningar och synonymer. Att öva där är ett av de bästa sätten att förbättra sin ord-kunskap och höja sitt resultat på provet. I nästa sektion får du tips på hur du förbereder dig inför delprov ORD på bästa sätt. Vi rekommenderar dig att läsa hela guiden på den här sidan, men om du vill kan du även gå direkt till testen längst ner på sidan.

Förberedelser inför ORD-delen

Utöka ditt ordförråd

Att läsa mycket är mycket viktigt inför Högskoleprovet och så även inför delprov ORD. Delvis är det bra att utveckla din lästeknik men du lär dig också nya ord genom att läsa mycket.

För att maximera mängden nya ord så rekommenderar vi att du väljer mer avancerade. Bra exempel är seriösa tidningar och magasin om ekonomi, naturvetenskap eller forskning. Om du inte hittar det på internet finns det nästan alltid bra material på biblioteken runt om i landet.

Under din läsning kan du skriva upp de ord du inte känner igen och kolla upp vad de betyder. Utöka listan med ord ju mer du läser och repetera de nya orden med jämna mellanrum så kommer du successivt att utöka ditt ordförråd ord för ord. Denna process tar en lång tid så se till att börja i god tid innan du ska skriva provet.

Att titta på gamla prov kan vara bra för att få en uppfattning om vilken typ av ord som brukar förekomma men det kommer inte hjälpa dig att kunna orden från föregående prov då de inte upprepas mellan provtillfällena. Därför är det viktigt att träna på en bred bas av ord från olika typer av sammanhang.

Använd övningsläget

För att träna och testa ditt ordförråd kan du använda övningsläget vi på HPSkolan erbjuder. I övningsläget kan du skapa ett test med så många uppgifter du har tid med för tillfället och träna på dem i lugn och ro. På våra ORD-frågor kan du alltid hitta synonymer och en beskrivning av ordet om du klickar på “Visa facit” i övningsläget. Det kan hjälpa dig att repetera de ord du svarade fel på under övningsläget. Följ sedan dina framsteg med hjälp av vårt statistikverktyg som visar hur många av våra frågor du har klarat av samt hur det gått på dina senaste övningstillfällen.

Strategier

Nedan följer några strategier du kan använda under delprov ORD när du känner dig osäker på frågan.

Sätt in ordet i ett sammanhang

Om du har hört ordet i uppgiften tidigare men inte kan komma på den exakta betydelsen kan du försöka minnas vilket sammanhang du hörde ordet i. Det kan hjälpa dig att sålla bland svarsalternativen för att hitta rätt svar.

Lånade ord

Många av våra svenska ord är lånade från andra språk. Om du inte känner igen ordet kan du tänka efter om du hört ordet på något annat språk vilket kan ge en ledtråd till vad ordet egentligen innebär.

Dela upp ordet

Många komplexa ord kan delas upp i flera ord eller stavelser som kan ge en idé om ordets betydelse. Till exempel kan man dela upp ordet kanske i kan och ske.

ORD-test

Vill du öva på svåra ord? Då är våra ORD-test nedan perfekt för dig. Vi har gjort 10 test med ord från gamla högskoleprov. Det är bara att sätta igång och öva. I testen ingår även rättning och tidtagning. Prova med lite tid för att bli ordentligt stressad. Om du vill bli riktigt vass på ORD-delen rekommenderar vi dig dock att bli medlem i vår övningsportal HPSkolan. Där finns det många fler svåra ord, exempelmeningar och synonymer. Lycka till!

footer-frame