header-frame

Introduktion

Högskoleprovet är ett prov som testar din förmåga att klara universitets- och högskolestudier och fungerar som ett alternativt sätt att bli antagen till högskolor och universitet. För många är det en riktigt bra chans att komma in på sin drömutbildning trots att man inte har meritpoängen som krävs för att komma in i de vanliga urvalsgrupperna.

Högskoleprovet arrangeras två gånger per år – en gång på hösten och en gång på våren och finns på ca 120 orter.

Provet innehåller 160 uppgifter som bygger på kunskaper från grund- och gymnasieskolan. Dessa 160 uppgifter är indelade i första hand i två delar: en verbal del och en kvantitativ del. Den verbala delen testar dina språkkunskaper i svenska och engelska medan den kvantitativa delen testar din matematiska och logiska kunskap.

Dessa delar är i sin tur uppdelade i delprov. Den verbala delen är uppdelad i ELF, LÄS, MEK, och ORD medan den kvantitativa delen är uppdelad i DTK, KVA, NOG och XYZ. Du kan läsa mer om de olika delproven och vad de innehåller här.

Anmälan

Högskoleprovet arrangeras vanligtvis i skollokaler i hela landet. Det finns även möjlighet att skriva provet i svenska skolor utomlands. Du kan anmäla dig för att skriva provet på det ställe som ligger bäst till för dig.

Följande tider gäller för anmälan till de två kommande högskoleproven:

  • 2020 – Vår, provdag: 4 april, anmälan: stängd
  • 2020 – Höst, provdag: 18 oktober, anmälan: 14 augusti – 27 augusti
  • 2021 - Vår, ej bestämt
  • 2021 - Höst, ej bestämt

Vem som helst får skriva provet – det finns inget krav på svenskt personnummer eller ålder. Du behöver dock kunna uppvisa en giltig legitimation för att skriva provet. Legitimationen kontrolleras flera gånger under provdagen.

footer-frame