header-frame

Ladda ner normeringstabeller

Normeringstabellerna används för att räkna ut vad man får för slutgiltig poäng på högskoleprovet. De är hämtade direkt från UHR:s webbplats eller Umeå universitet. Det är de två organisationerna som är ansvariga för prov och rättning. Nedan har vi samlat alla normeringstabeller från gamla högskoleprov.

Normeringstabeller högskoleprovet 2017

Normeringstabell kvantitativa delen, våren 2017

Normeringstabell verbala delen, våren 2017

Normeringstabeller högskoleprovet 2016

Normeringstabell kvantitativa delen, hösten 2016

Normeringstabell verbala delen, hösten 2016

Normeringstabell kvantitativa delen, våren 2016

Normeringstabell verbala delen, våren 2016

Normeringstabeller högskoleprovet 2015

Normeringstabell kvantitativa delen, hösten 2015

Normeringstabell verbala delen, hösten 2015

Normeringstabell kvantitativa delen, våren 2015

Normeringstabell verbala delen, våren 2015

Normeringstabeller högskoleprovet 2014

Normeringstabell kvantitativa delen, hösten 2014

Normeringstabell verbala delen, hösten 2014

Normeringstabell kvantitativa delen, våren 2014

Normeringstabell verbala delen, våren 2014

Normeringstabeller högskoleprovet 2013

Normeringstabell kvantitativa delen, hösten 2013

Normeringstabell verbala delen, hösten 2013

Normeringstabell kvantitativa delen, våren 2013

Normeringstabell verbala delen, våren 2013

Normeringstabeller högskoleprovet 2012

Normeringstabell kvantitativa delen, hösten 2012

Normeringstabell verbala delen, hösten 2012

Normeringstabell kvantitativa delen, våren 2012

Normeringstabell verbala delen, våren 2012

Normeringstabeller högskoleprovet 2011

Normeringstabell kvantitativa delen, hösten 2011

Normeringstabell verbala delen, hösten 2011

footer-frame