header-frame

Introduktion

Högskoleprovet består av fem delprov. Dessa delprov kan antingen vara kvantitativa (matematik) eller verbala (läsa/skriva). Ett av de fem delproven är testprov. Det betyder att de inte kommer vara med i ditt resultat. Det är dock omöjligt att veta vilket som är testprovet och därför ska man anstränga sig lika mycket på alla delarna.

Varje delprov består av 40 uppgifter. Totalt kommer provskrivarna alltså göra 200 uppgifter varav 160 är bidragande till resultatet.

Verbala delprov

De verbala delproven består av svensk och engelsk läs- och ordförståelse. De 2×40 uppgifterna är uppdelade i 4 olika kategorier vilka är ORD, MEK, LÄS och ELF. Här nedan går vi snabbt in på dem och låter dig sen läsa mer om den kategorin du vill veta mer om.


ORD - Svensk ordförståelse (20 uppgifter)

ORD-delen står för 20 uppgifter på de verbala delproven. Här testas din svenska ordkunskap. Läs mer om hur du tränar på ord-delen


LÄS - Svensk läsförståelse (20 uppgifter)

LÄS-delen står även den för 120 uppgifter på de verbala delproven. Här testas din kunskap i det svenska språket genom uppgifter där du läser en text och sen svarar på frågor kring den. Läs mer om hur du tränar på läs-delen


MEK - Svensk meningskomplettering (20 uppgifter)

MEK-delen står även den för 20 uppgifter på de verbala delproven. Här testas din kunskap i det svenska språkets meningsuppbyggnad. Uppgifterna består av kortare texter där man tagit bort vissa ord. Din uppgift är sedan att utifrån 4 alternativ välja de orden som saknas. Läs mer om hur du tränar på mek-delen


ELF - Engelsk läsförståelse (20 uppgifter)

ELF-delen liknar till stor del LÄS-delen med skillnaden att uppgifterna och svarsalternativen nu är på engelska. Det är din engelska läsförståelse som prövas. Läs mer om hur du tränar på elf-delen


Kvantitativa delprov

De kvantitativa delarna består även dem av 2×40 uppgifter. Dessa uppgifter innefattar ekvationer, logiska och kvantitativa resonemang, kartor, tabeller och diagram. Uppgifterna är uppdelade i fyra olika kategorier XYZ, NOG, KVA och DTK. Vi ger dig en snabb förklaring här nedan.


XYZ - Matematiska problem (24 uppgifter)

XYZ-delen är den första kategorin på varje kvantitativt delprov. Här testas din förmåga att lösa matematiska problem inom aritmetik, algebra och geometri. Läs mer om hur du tränar på xyz-delen


NOG - Logiska resonemang (12 uppgifter)

NOG-delen består utav uppgifter som testar din förmåga till logiska resonemang. Uppgifterna går ut på att ta ställning till och resonera kring ett antal påståenden som görs i uppgiften. Läs mer om hur du tränar på nog-delen


KVA - Kvantitativa resonemang (20 uppgifter)

KVA-delen på Högskoleprovet består utav kvantitativa jämförelser. Det kan vara svårt att förstå vad det innebär, men i grunden handlar det om att jämföra olika mängder. Läs mer om hur du tränar på kva-delen


DTK - Matematiska problem (24 uppgifter)

DTK-delen på Högskoleprovet består av diagram, kartor och tabeller. Det brukar alltid vara 2-5 uppgifter per diagram, karta eller tabell. Läs mer om hur du tränar på dtk-delen


footer-frame