header-frame

Intervju Lennart Johansson

Lennart, 26, skrev högskoleprovet 2012 för att öka chanserna att komma in på sin universitetet. Genom att träna på gamla högskoleprov lyckades han uppnå ett resultat på 1.6 andra gången han skrev provet. Med sitt resultat i handen var det dags att göra ansökan till universitet. Lennart hade testat på programmering innan och visste att han ville arbeta inom IT men var osäker på om han ville gå en tekniskt tung civilingenjörsutbildning eller en lite bredare utbildning inom systemvetenskap. Valet föll till slut på systemvetenskap som han studerade vid Linköpings universitet. Vi har intervjuat Lennart för att ta reda på vad man gör som systemvetare.

Programmering

Vad fick dig att till slut välja systemvetenskap?

Systemvetenskap är som en blandning mellan tekniska kurser och mer managementinriktade kurser. De tekniska kurserna består till stor del av programmering men också djupdykningar i hur databaser fungerar, hur man designar tekniska lösningar med mera. Managementdelarna består av kurser inom till exempel projektledning och kravanalys. Har man båda dessa delar har man en större bredd av jobb att välja mellan om man inte är säker på vad man vill göra.

Jag själv tänkte i början att jag ville gå mer mot management men efter några månader in på utbildningen insåg jag att tekniken var det jag var mest intresserad av. Därför valde jag en inriktning på programmet som hade mer tyngd på de tekniska kurserna. Det är ett val jag är glad över än idag.


Vad var det bästa med att plugga systemvetenskap?

Förutom studentlivet tycker jag att det bästa var att få djupdyka i de tekniska ämnena för att verkligen förstå hur saker fungerar i grunden. De roligaste kurserna var de där man fick jobba fritt på ett programmeringsprojekt som skulle uppfylla vissa grundkrav. Jag byggde en app som visade vilken som var dagens lunch i alla olika restauranger på campus.

Hur var det att hitta jobb efter utbildningen?

Jag hade tur som tog examen under en tid där behovet var väldigt stort för nyutexaminerade systemvetare. Ett par månader innan examen var jag på intervju för ett stort konsultbolag och fick jobbet. Tiden på företaget började med en traineeperiod där jag tillsammans med andra nyexaminerade gick olika kurser och deltog i teambuildningevent. Är du nyutexaminerad rekommenderar jag att hålla utkik efter traineeprogram! Som konsult var jag med i flera projekt hos olika kunder. Att jobba som konsult var perfekt för mig som inte gillar att göra samma sak en längre tid. Här var jag ute på ett uppdrag mellan 6-12 månader för att sedan testa något nytt.

Vad gör du idag?

Idag driver jag tjänsten Mocki.io tillsammans med en vän från studietiden. Tjänsten hjälper utvecklare att testa sina appar och program på ett mer effektivt och heltäckande sätt. Att starta eget har varit en dröm sedan länge och efter att ha fått lite erfarenhet i arbetslivet känns det helt rätt att testa på.

Har du nytta av din utbildning som systemvetare än idag?

Ja, det skulle jag säga. De grundläggande tekniska koncepten är oftast inte något du läser om när du ska göra en snabb sökning efter något på internet. Även att ha övat upp förmågan att ta till sig stora mängder information på kort tid är väldigt viktigt när man till exempel påbörjar ett nytt projekt hos en kund som konsult eller när man ska lära sig använda ett nytt verktyg.

footer-frame