header-frame

Intervju Erik Andersson

Erik är 32 år gammal och skrev högskoleprovet 2011 när han ville komma in på socionomprogrammet. Då hans betyg ifrån gymnasiet inte hade räckt såg han högskoleprovet som en andra chans. Erik har alltid varit intresserad av samhället och hur det fungerar. Saker som sociologi, juridik och psykologi låg honom nära, men han var mer intresserad av ämnena i stora drag än något specifikt. Därför kom han fram till att socionomprogrammet förmodligen var rätt val för honom.

Vad för typ av kurser ingår i socionomprogrammet?

Programmet är en blandning av flera olika ämnen, men i grunden kan man säga att det handlar om människans beteende i sociala system och hur vi fungerar i vår omgivning. Det är en ganska bred utbildning och man får lära sig om mycket. Vi läste bland annat om juridik, psykologi, människliga rättigheter och hur samhället fungerar. Vill man bli mer specialiserad kan man ofta rikta in sig senare på en specifik vidareutbildning. Jag själv bestämde mig en bit in i utbildningen att jag ville börja jobba som kurator. Jag har alltid kännt att det finns mycket att göra för barn i ungdomsåren. Det är en utsatt tid och skolmiljön utsätter ungdomar för många olika psykiska påfrestningar. Då kan det vara bra att ha möjligheten att ha någon att prata med.

Socionom

Trivs du med ditt jobb idag?

Ja!! Jag är otrolit glad över att jag valde att bli socionom. Direkt efter jag erhållit min socionomexamen fick jag jobb ganska direkt. Efter det har det flutit på bra och jag jobbar idag som kurator på en mellanstor högstadieskola. Jag trivs jättebra och känner att jag verkligen har möjlighet att hjälpa elever varje dag. Det är något som gör att jag känner mig betydelsefull vilket gör att man gärna går till jobbet. Jag har efter utbildningen förstått att jag drivs av att jobba med människor. Väljer man att gå socionomprogrammet finns det en rad yrken som låter en göra just det. Därför rekommenderar jag alla som vill jobba med människor individuellt eller i grupp att söka socionomprogrammet.


Kommer du ihåg hur du pluggade till högskoleprovet?

Det kommer jag ihåg! Jag la ganska mycket tid på att få det resultatet jag behövde. Framförallt satsade jag mycket på att plugga på gamla högskoleprov. För mig var det svårare med de kvantitativa delarna, men efter att ha gjort många gamla prov och gått tillbaka till min gamla mattebok lyckades jag ganska bra på de delarna också.

Information om socionomprogrammet

Här nedan har vi tagit mer en del extra information om socionomprogrammet som kan vara bra att veta om du tänkt söka det.

Antagningspoäng socionomprogrammet

Vi tycker att antagningspoäng.se bäst sammanfattar antagningspoängen för olika socionomprogram i Sverige.

Till antagnignspoäng för socionomprogrammet.

Vad tjänar en socionom?

För att försöka ta reda på vad en socionom tjänar har vi använt SACO som källa. Socionom är som Erik beskrev tidigare en bred utbildning, men SACO brukar kunna uppskatta löner hyfsat.

Socionom löm

Källa: SACO


footer-frame