Träna på Högskoleprovet från våren 2017

Här har vi samlat all information om Högskoleprovet våren 2017. Räkna ut ditt resultat, se facit eller gör provet digitalt genom att registrera dig i vår övningsportal.

Resultat högskoleprovet våren 2017

Här kan du räkna ut ditt resultat för högskoleprovet vt 2017 . Provet skrevs av 64962 deltagare när det skrevs vid provtillfället. Här på högskoleprovet.nu har det övats på 40 gånger. Ange antal rätt svar på respektive del så räknar vi ut resultatet åt dig utifrån normeringstabellen för vt 2017.

Din poäng blev:

Ny uträkning

Resultatet räknas ut genom att addera den normerade poängen för antal rätt svar på den verbala och kvantitativa delen. Normeringstabellerna som används är från vt 2017.

Facit högskoleprovet våren 2017

Här har vi sammanställt facit för högskoleprovet våren 2017. Vårt facit är utformat på så sätt att varje frågas nummer matchas med en bokstav som motsvarar rätt alternativ. På senare år har högskoleverket släppt olika versioner. Om du registrerar dig i övningsportalen kan du se vilket prov vårt facit gäller för.
F = Fråga, S = Svar

Provpass 1

F S
1 A
2 D
3 D
4 B
5 C
6 B
7 A
8 B
9 C
10 C
11 D
12 B
13 A
14 A
15 B
16 A
17 C
18 C
19 C
20 B
21 D
22 B
23 C
24 A
25 D
26 D
27 E
28 A
29 D
30 A
31 C
32 D
33 C
34 A
35 B
36 A
37 B
38 A
39 C
40 B

Provpass 2

F S
1 D
2 C
3 B
4 E
5 D
6 B
7 C
8 A
9 E
10 A
11 B
12 C
13 B
14 A
15 A
16 B
17 C
18 D
19 B
20 D
21 A
22 C
23 D
24 A
25 B
26 D
27 C
28 D
29 B
30 A
31 B
32 C
33 D
34 B
35 A
36 C
37 A
38 B
39 C
40 D

Provpass 3

F S
1 B
2 B
3 C
4 B
5 C
6 C
7 B
8 A
9 D
10 B
11 D
12 B
13 A
14 B
15 B
16 C
17 C
18 B
19 C
20 D
21 D
22 A
23 C
24 E
25 C
26 C
27 B
28 D
29 B
30 C
31 D
32 B
33 A
34 C
35 B
36 A
37 D
38 B
39 B
40 C

Provpass 4

F S
1 D
2 C
3 B
4 E
5 A
6 E
7 E
8 C
9 A
10 D
11 D
12 B
13 B
14 C
15 A
16 A
17 C
18 D
19 B
20 A
21 A
22 D
23 C
24 D
25 B
26 C
27 B
28 C
29 B
30 A
31 A
32 D
33 B
34 A
35 C
36 C
37 A
38 B
39 A
40 D

Om du vill se uträkningar för alla uppgifter rekommenderar vi dig att registrera dig i vår övningsportal. Den är optimal för att träna på högskoleprovet.

Normeringstabeller högskoleprovet våren 2017

Här hittar du normeringstabellerna för den kvantitativa och verbala delen från högskoleprovet vt 2017. Tabellerna används för att räkna ut ditt resultat på provet. Om du vill kan du räkna ut ditt resultat ovan. Ange antal rätt på respektive del så fixar resultatuträknaren resten.

Kvantitativ normeringstabell

Poäng Min Max Personer Andel
0.0 0 20 1510 2.3%
0.1 21 23 2193 3.4%
0.2 24 25 2150 3.3%
0.3 26 27 2529 3.9%
0.4 28 29 2837 4.4%
0.5 30 31 3007 4.6%
0.6 32 34 4690 7.2%
0.7 35 38 6078 9.4%
0.8 39 42 5970 9.2%
0.9 43 45 4294 6.6%
1.0 46 49 5430 8.4%
1.1 50 53 5233 8.1%
1.2 54 56 3705 5.7%
1.3 57 59 3424 5.3%
1.4 60 62 3146 4.8%
1.5 63 65 2753 4.2%
1.6 66 68 2349 3.6%
1.7 69 70 1217 1.9%
1.8 71 72 1020 1.6%
1.9 73 74 736 1.1%
2.0 75 80 691 1.1%

Verbal normeringstabell

Poäng Min Max Personer Andel
0.0 0 20 1022 1.6%
0.1 21 23 1438 2.2%
0.2 24 26 2344 3.6%
0.3 27 29 3259 5.0%
0.4 30 32 4090 6.3%
0.5 33 35 4723 7.3%
0.6 36 38 5253 8.1%
0.7 39 41 5532 8.5%
0.8 42 44 5389 8.3%
0.9 45 47 5265 8.1%
1.0 48 50 4902 7.5%
1.1 51 53 4572 7.0%
1.2 54 56 4031 6.2%
1.3 57 59 3469 5.3%
1.4 60 62 2942 4.5%
1.5 53 65 2382 3.7%
1.6 66 68 1762 2.7%
1.7 69 70 910 1.4%
1.8 71 72 705 1.1%
1.9 73 74 501 0.8%
2.0 75 80 471 0.7%

Om du vill träna på högskoleprovet våren 2017 kan du göra det digitalt i vår övningsportal. Det är bara att sätta igång!