Information till gymnasieskolor

Högskoleprovet fungerar som ett komplement till gymnasiebetygen vid ansökan till högskolor och universitet. Därför är det viktigt att elever informeras i god tid om vad högskoleprovet är och hur dem kan gå tillväga för att förbereda sig. Därför rekommenderar vi alla gymnasieskolor att åtminstone informera sina elever i klassrum och på skolans hemsida. Utöver det kan man även avsätta någon mattelektion och gå igenom ett tidigare prov.

Såhär informerar ni era elever

Då det kan vara svårt att utförligt informera eleverna om allting kring högskoleprovet rekommenderar vi att man länkar hit till Högskoleprovet.nu. Detta gör även att ni själva inte behöver ha lika bra uppföljning på förändringar i informationen kring högskoleprovet. Vi har bifogat de två vanliga länkalternativen nedan.

I CMS verktyg kan du lägga till en länk till följande adress: ”https://www.högskoleprovet.nu” med länktexten ”Information om högskoleprovet”.

Om du behöver länken i html format kan du klistra in följande:

<a href="https://www.högskoleprovet.nu" >Information om högskoleprovet</a>