Gamla Prov

Här har vi samlat gamla högskoleprov från och med hösten 2011 till idag. Det är alla prov som släpts med den nya strukturen.

Träna gamla högskoleprov

Att träna gamla högskoleprov är det bästa alternativet för att förbereda sig inför kommande prov. Därför har vi här samlat gamla prov för 2013-2017. Proven är direkt hämtade från UHR som tillhandahåller tidigare prov gratis. Vi har härenbart listat de seanste proven. Det är för att man tidigare körde en annorlunda struktur på Högskoleprovet. Proven nedan är alltså proven som mest liknar dagens högskoleprov. Uppgifterna på gamla högskoleprov är dock utformade på ett liknande sätt och därför är det bra att träna på dem också. Följ länkarna nedan för att se prov och facit.


Provtillfälle Kvantitativ del Verbal del Facit
VT 2017 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
HT 2016 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
VT 2016 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
HT 2015 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
VT 2015 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
HT 2014 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
VT 2014 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit
HT 2013 Verbal 1
Verbal 2
Kvant 1
Kvant 2
Facit

Planera övningar

De gamla högskoleproven är ett värdefullt träningsmaterial som du bör ta till vara på. De är också de perfekta testen för att verkligen se hur man ligger till inför det riktiga provet. Därför rekommenderar vi dig att välja 3-4 gamla prov som du sparar som "testprov". Detta innebär att du inte gör några uppgifter ifrån dessa prov. Sen när du vill testa dina kunskaper på riktigt låtsas du som att du skriver det riktiga provet, men tar ett av "testproven". Det gör att du kommer så nära det verkliga provet som möjligt.

Då tidsaspekten är en stor del av högskoleprovet rekommenderar vi dig att träna på gamla prov under tidspress. Använd antingen den tiden högskoleverket rekommenderat för varje provdel eller till och med mindre. På så sätt tränar du dig på att räkna snabbt och få in det tempot som krävs för att hinna med alla uppgifterna.

Facit till högskoleprovet

Förutom att ta fram många alla högskoleprov har vi även tagit fram facit till dem. Alla facit hittar du under vår facit-sida. Där går vi igenom hur du läser facit samt hur du får tag på uträkningar till alla proven.

Facit högskoleprovet