Antagningspoäng

Vill du se vilken antagningspoäng som krävs på högskoleprovet för att komma in på en utbildning? Det kan du se här.

Antagningspoäng för universitet och högskolor

Här kan du välja vilket universitet du vill se antagningspoäng för. Om du tillexempel är intresserad av läkarprogrammet på Uppsala universitet går du in på Uppsala universitet. I våra antagningspoäng visar vi alltid den lägsta poängen som krävdes för att komma in i en urvalsgrupp.

Namn Ort
Blekinge tekniska högskola Karlshamn
Chalmers tekniska högskola Göteborg
Ersta Sköndal högskola Stockholm
Försvarshögskolan Stockholm Stockholm
Göteborgs universitet Göteborg
Gymnastik- och idrottshögskolan Stockholm
Handelshögskolan i Stockholm Stockholm
Högskolan Dalarna Falun
Högskolan i Borås Borås
Högskolan i Gävle Gävle
Högskolan i Halmstad Halmstad
Högskolan i Jönköping Jönköping
Högskolan i Skövde Skövde
Högskolan Kristianstad Kristianstad
Högskolan Väst Trollhättan
Johannelunds teologiska högskola Uppsala
Jönköping University Jönköping
Karlstads universitet Karlstad
Karolinska institutet Stockholm
Konstfack Stockholm
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan Stockholm
Linköpings universitet Linköping
Linnéuniversitetet Kalmar, Växjö
Luleå tekniska universitet Luleå
Lunds universitet Lund
Mälardalens högskola Västerås, Eskilstuna
Malmö högskola Malmö
Mittuniversitetet Sundsvall, Östersund, Härnösand
Örebro universitet Örebro
Röda korsets högskola Stockholm
Södertörns högskola Stockholm
Sophiahemmet Högskola Stockholm
Stockholms universitet Stockholm
Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala
Teologiska högskolan Stockholm Stockholm
Umeå universitet Umeå
Uppsala universitet Uppsala

Vilka är de populäraste utbildningarna?

Det som är viktigt att tänka på är att det inte alltid är utbildningarna med högst antagningspoäng som är mest populära, men överlag ger ett högt söktryck även hög antagningspoäng. Bland de utbildningar som brukar ha högst antagningspoäng återfinns läkarprogrammet, juristprogrammet, socionomprogrammet och vissa civilingenjörsprogram. Även landets psykologprogram har mycket hög antagningspoäng och flera tusen sökande.

Vilka urval finns det?

På den här sidan har vi tagit med antagningspoäng för urval ett och två. Det gör att du även kan se vad poängen låg på under det andra urvalet som i många fall har den lägre antagningspoängen. Notera dock att antagningspoängen skiljer sig från år till år. Det kan alltså skilja i poäng mellan föregående år och det år som du söker utbildningen.

Vilka urvalsgrupper finns?

Vi har tagit med antagningspoäng och antagningsstatistik för urvalsgrupperna BI, BII, HP, SA och BF. Det är de vanligaste urvalsgrupperna. BI är den urvalsgruppen där man räknar antagningspoäng från vanliga gymnasiebetyg. BII är urvalsgruppen för gymnasiebetyg med komplettering. HP är urvalsgruppen som räknar poäng för högskoleprovet. SA är urvalsgruppen för sen anmälan och urvalsgruppen BF tar hänsyn till personer som kommer med omdömen från folkhögskolan.